18 337 81 02
Masz jakieś pytania? Zadzwoń
Nasza oferta

Cennik zabiegów

Galwanizacja 5 zł.
Pr. DD 5 zł.
Pr. Interferencyjne Nemeca 5 zł.
Prądy Tens 5 zł.
Prady Kotza 6 zł.
Jonoforeza 7 zł.
Prądy Traberta 6 zł.
Elektrostymulacja punktowa 8-10 zł.
Ultradźwięki 7 zł.
Fonoforeza 7 zł.
Laser 5 zł.
Lampa solux 3 zł.
Magnetronic 5 zł.
Terapuls 5 zł.
Diatermia krótkofalowa 7 zł.
Krioterapia 8 zł.
Masaż klasyczny częściowy 15 zł.
Masaż całego kręgosłupa 30 zł.
Masaż limfatyczny częściowy 20 zł.
Masaż wirowy kkg 7 zł.
Masaż wirowy kkd 8 zł.
Ćwiczenia czynne 8 zł.
Ćwiczenia czynno-bierne 20-30 zł.
Ćwiczenia w odciążeniu 6 zł.
Ćwiczenia indywidualne
Mc.Kenzie, PNF
25-30 zł.
Gimnastyka korekcyjna 25 zł.