18 337 81 02
Masz jakieś pytania? Zadzwoń
Nasza oferta

Cennik zabiegów

Galwanizacja 6 zł.
Pr. DD 6 zł.
Pr. Interferencyjne Nemeca 6 zł.
Prądy Tens 6 zł.
Prady Kotza 6 zł.
Jonoforeza 8 zł.
Prądy Traberta 6 zł.
Elektrostymulacja punktowa 8-10 zł.
Ultradźwięki 8 zł.
Fonoforeza 8 zł.
Laser 7 zł.
Lampa solux 4 zł.
Magnetronic 7 zł.
Terapuls 7 zł.
Krioterapia 8 zł.
Masaż klasyczny częściowy 20 zł.
Masaż całego kręgosłupa 50 zł.
Masaż limfatyczny częściowy 25 zł.
Masaż wirowy kkg 8 zł.
Masaż wirowy kkd 8-10 zł.
Ćwiczenia czynno-bierne 20-30 zł.
Ćwiczenia w odciążeniu 10 zł.
Ćwiczenia indywidualne
Mc.Kenzie, PNF
25-30 zł.
Gimnastyka korekcyjna 25-30 zł.